Welke vloeistoffen u mag transporteren en in welke hoeveelheden, ligt vastgelegd in de Europese ADR-wetgeving. 

Gezien de ADR-regelgeving een complexe materie is, trachten we onze klanten al een korte toelichting te geven rond het transport van gevulde werftanks en de al dan niet verplichte ADR-voorschriften.

Download deze info over de ADR wetgeving

Let op! Dit is slechts een beperkte toelichting uit de ADR-wetgeving en zeker geen sluitende richtlijn die automatisch toepasbaar is op uw specifieke situatie. Daarom dient u zich nog steeds uitgebreid te informeren rond de ADR-wetgeving en bijhorende verplichtingen alvorens dergelijk transport aan te vatten.

Wat is ADR?

Het ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) regelt het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen. België heeft het ADR zo goed als ongewijzigd ingevoerd voor het binnenlands transport van de meeste gevaarlijke stoffen. De ADR-wetgeving legt o.a. regels op in verband met de opleiding van de chauffeur, de specifieke signalisatie van het voertuig, de vereiste boorddocumenten en de verplichte eigenschappen van de te transporteren reservoirs.

Zijn de ADR-voorschriften voor mij van toepassing?

In bepaalde gevallen bent u vrijgesteld van de ADR-voorschriften bij het transport van werftanks gevuld met diesel of mazout.

Diesel (dieselolie) en mazout (stookolie) vallen onder vervoerscategorie 3. De limietwaarde (= de maximale toegestane hoeveelheid om te transporteren) van vervoerscategorie 3 is 1000 liter. U mag dus maximum 1000 liter transporteren. Bijkomende voorwaarde is dat deze 1000 liter vervoerd moeten worden in eenheden (bv. werftanks) van maximum 450 liter. In dit geval bent u vrijgesteld van de ADR-voorschriften. (zie ADR Algemene voorschriften Deel 1)

Nuttige links

De ADR reglementering is gewestelijke materie. Bij de Federale Overheid vind je op volgende pagina linken naar de verschillende gewesten:
https://www.belgium.be/nl/mobiliteit/goederentransport/wegen/gevaarlijke_stoffen

Of via het Vlaams Huis voor Verkeersveiligheid.

Op de volgende link kan u ook de lijst van gevaarlijke stoffen terugvinden:
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1609937589/Tabel_3B_qiwojb.pdf