Mazouttanks met pomp in Vlaanderen

Aan welke wetgeving moet de mazouttank voldoen?

Vlarem II, Hoofdstuk 5.17

Moet er een indienstname keuring gebeuren? En wie mag die uitvoeren?

Keuring bij indienstname is verplicht.

Deze mag worden uitgevoerd door een erkend Vlaams milieudeskundige in de discipline “houders voor gassen en gevaarlijke stoffen” en “bodemcorrosie”.

Dit geldt zowel voor ondergrondse als bovengrondse mazouttanks.

Moet er een periodieke keuring gebeuren? Wanneer? En wie mag die uitvoeren?

Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen een ondergrondse en een bovengrondse tank:

  • Bovengrondse tank
    • Beperkt onderzoek: 3 jaarlijks
    • Algemeen onderzoek: 20 jaarlijks
  • Ondergrondse tank
    • Beperkt onderzoek: 2 jaarlijks (indien u zich in een waterwingebied of beschermingszone bevindt: jaarlijks)
    • Algemeen onderzoek: 15 jaarlijks (indien u zich in een waterwingebied of beschermingszone bevindt: 10 jaarlijks)